top of page

Cyber sigurnosni savjeti za roditelje

 • Uspostavite i uvijek održavajte otvoren razgovor sa djecom o sigurnom korištenju interneta i računara.

 

 • Ne mijenjajte fizički roditeljski nadzor nad korištenjem računara sa "sigurnim" pretraživačima ili bilo kojim drugim alatima i aplikacijama. Niti jedan pretraživač ili aplikacija nije savršena.

 • Educirajte se o opasnostima i sigurnosti na društvenim mrežama i otvoreno razgovarajte sa tinejdžerima skrećući im pažnju na opasnosti te dugoročne negative poslijedice neprimjerenog ponašanja, uključujući dijejenje fotografija i videa online.

 • Pobrinite se da vam se računar nalazi u vidnom polju. Uspostavite pravilo ponašanja da su vrata uvijek otvorena kada su djeca online.

 • Savjetujte djecu da odmah napuste web stranicu ukoliko se zbog sadržaja osjećaju nelagodno ili zabrinuto.

 

 • Roditelji bi trebli pratiti osobe sa kojima njihovo dijete komunicira i koje web sajtove posjećuje. Ovo NIJE narušavanje njihove privatnosti već roditeljsko staranje u digitalnom prostoru.

 

 • Ukoliko pronađete neprimjeren sadržaj o vašem djetetu molimo vas da svoju zabrinutost podjelite sa pružateljem usluga i/ili nadležnim policijskim organom u što kraćem roku.

 

 • Većina djece se nerado povjerava roditeljima ako su zlostavljani ili uznemiravani online zbog straha da će im pristup internetu ubiti ukinut.  Pobrinite se da dijete razumije da neće zapasti u probleme ako vam kažu da imaju sločne probleme.

 

 • Djecu starosne dobi isopod  13  godina NIJE DOZVOLJEN PRISTUP na  Facebook, Instagram, SnapChat, iTunes i mnoge druge. Ne podržavajte svoju djecu na krše pravila zbog činjenice da neka druga djeca njihovog uzrasta već koriste iste.

 

 • Objasnite djeci da svi profili na društvenim mrežama MORAJU BITI PRIVATNI sa ograničenim informacijama. Koristiti sve moguće sigurnosne opcije kako bi bili što sigurniji.

 

 • Ne dozvoljavajte djeci da koriste samostalno "Google" pretraživač besciljno. Djeca moraju znati više informacija o tome kako pretraživači rade i opasnostima.

 

 • Ne dozvoljavajte djeci da koriste aplikacije kao SnapChat koje odmah nakon pregleda brišu post ili aplikacije koje vam onemogućavaju da partite online aktivnosti djeteta te čemu su bili izloženi.

 

 • Ako uočite nagle promjene u ponašanju djeteta potrebno je da odmah provjerite između ostalih stvari i njegove online aktivnosti na internetu i društvenim mrežama.

bottom of page