top of page
Cyber 112 Home 1.png

Biti žrtva cyber kriminala samo po sebi je zastrašujuća situacija! Znate li kako i gdje potražiti podršku i pomoć?

Niste sami!
Cyber112

Cyber112.org je specijalizirani web portal za pomoć i podršku pojedincima i kompanijama ranjivim ili izloženim cyber napadima. Pomaže u identifikaciji cyber prijetnji i postupku podnošenja prijave odgovarajućim organima za sprovođenje zakona. Povezuje pružatelje usluga kibernetičke sigurnosti sa žrtvama cyber kriminala kako bi minimalizirao štetu i umanjio rizike.

Naša vizija

Prvo mjesto na koje možete pomisliti kad se suočite sa cyber prijetnjama ili vam je potrebna pomoć!

Ciljevi

Pomagati pojedincima i kompanijama koji su suočeni sa cyber incidentima i ublažiti efekte cyber napada.

Pojednostaviti pristup kritičnim informacijama i najboljim praksama za suzbijanje cyber prijetnji.

Pojednostaviti pristup uslugama i proizvodima za osnaživanje cyber sigurnosti.

Who are we

Kako funkcioniše Cyber112

Savjeti i pomoć žrtvama Cyber napada 

Po indentifikovanju tipa cyber prijetnje koristeći jednostavno uputstvo možete poduzeti korake na osnovu kojih možete eventualno usporiti ili ograničiti nastanak štete i posledica samog napada. Ovo je veoma važno zbog činjenice da poštivanjem ovih procedura spriječavamo eskalaciju te omogućavamo nadležnim organima ili kompanijama mogućnost za izvođenje adekvatnih forenzičkih ili istražnih radnji.

Indentifikacija Cyber prijetnje

Bez obzira na iskustvo koje imate veoma je bitno da adekvatno prepoznate tip prijetnje sa kojim se suočavate kako bi mogli poduzeti odgovarajuće korake za umanjenje uticaja. Koristeći detaljne opise i najšešće karakteristike na Cyber112 portalu možete veoma brzo prepoznati sa kojom ste cyber prijetnjom suočeni.

Podrška u procesu prijave Cyber napada

Često se žrtve cyber napada nalaze u situaciji da ne poznaju procedure ili nadležnosti kada je u pitanju prijava počinjenja krivičnog djela iz ove oblasti. Cyber112 vam omogućava pristup kritičnim informacijama za pripremu prijave  kao i kontakte nadležnih organa.

Podrška za odabir servisa i usluga

Cyber112 je u stanju da u skaldu sa tipom cyber napada kojim ste izloženi pomogne u odabiru adekvatnih rješenja kako bi se umanjio uticaj te preventivno djelovalo u periodu po oporavku od cyber napada.

How it works
Cyber112 KORISNIK

Ako želite biti korisnik našeg portala i ostvarivati niz pogodnosti te asistencije u tokom i nakon eventualnog cyber incidenta to možete učiniti putem registracije koisteći tab ispod.

Cyber112 PROVAJDER

Cyber112 će omogućava odabranim specijalizovanim kompanijama da ponude svoja rješenja, ekspertizu i usluge koje mogu unaprijediti cyber otpornost te umanjiti nastalu štetu i poslijedice po žrtve cyber kriinala.

Request assistance
Potrebna vam je pomoć ili savjet

Da biste zatražili pomoć ili dobili podršku od naših konsultanata, popunite svoje kontakt podatke

Thanks for submitting!

Tel: 061-147-046

Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina

bottom of page